3/05/2010

השלמת תלמוד בבלי סנהדרין מג


פירוש ר' חננאל לסנהדרין מג, מכתב יד שבגניזה, כולל הקטע המצונזר
בדף היומי של שבת הגדול הבעל"ט (סנהדרין מג) סוגיא שלמה המתחילה במילים "בערב פסח תלוהו לישוע הנצרי", כידוע, הוחסר מהתלמוד המודפס על ידי המשגיחים של הכנסיה . אין צורך להדגיש את החשיבות של הנגשת הסוגיה המקורית לעשרות אלפי הלומדים את הגמרא כפי שיצא מפיהם הקדושים של האמוראים, ושלא יסתפקו ב"גירסא" שאושרה על ידי הכנסייה.
מקום הסוגיא שהושמטה בסוף עמוד א, סמוך לאחר "לפניו אין מעיקרא לא", שלאור הסוגיא השלמה, מתברר שהיא תחילת קושיא, ולא אימרה סתמית.
המקור הסמכותי ביותר של סוגיא החסרה הוא כתב יד התימני ביד הרב הרצוג, ירושלים. ניתן לראות את הדף ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" שבאתר של הספרייה הלאומית. כמו כן הוא מופיע בכתב יד פירנצה, עם הערות נרחבות בלטינית בגליון. בכתב יד מינכן העיקר מחוק.
גם בפירוש ר' חננאל שבדפוס הושמט הפירוש לסוגיא מכתב היד, ובמקומו נמצא הודעה: בכתב יד נמחק כאן איזה שורות. ואכן בכתב יד רומא אנגליקה 83, ממנו העתיקו מדפיסי וילנה, נמחקו ארבע שורות בידי הצנזור, החתום בסוף כתב היד משנת 1611. אולם בעותק פירוש הר"ח מהגניזה שבאוסף קמברידג נמצא הפירוש בשלימותו.
תלמוד בבלי סנהדרין מג כתב יד תימן
צד א (הקלק שוב "הבא" בראש הדף) צד ב
הדף בכ"י פירנצה (מאותו אתר)
פירוש ר' חננאל (יצא לאור זה עתה, סיון תשע"ב)  בש"ס טלמן. עם השלמת פירוש ר"י מקטעי גניזה.
תודה למנהלי ספריית קמברידג', ובמיוחד לדר' בן אותוייט, ראש צוות הגניזה ולפרויקט פרידברג לחקר הגניזה
Cambridge University Library T-S F.4.10
צד א- שלשת השורות האחרונות
צד ב- שלשת השורות הראשונות
תעתיק של כ"י התימני, מנוקד ומפוסק כבמקור, עם רישום שינוייי נוסחאות מכ"י פירנצי, עם פירוש ר' חננאל
gmb 018